Asasello Quartett

Sergej Newski (*1972)

String Quartet #4

(2022, ca. 11 min.)